4 عضو شورا با دفاع از عملکرد مدیریت شهری؛

در این یکسال به اندازه نیم قرن در پروژه هاى محیط زیستی و پسماند رشت کار شد

۴ عضو شورا طی بیانیه ای نوشتند: اختلاف نظرها و تفاوت در دیدگاه تا جایى پذیرفتنى است که امور جاریه شهر مورد آسیب قرار نگیرد؛ پنجمین دوره شوراى اسلامى شهر رشت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طرح استیضاح ناصر حاج محمدی شهردار رشت درحالی مطرح شده است که دو جلسه اخیر شورا به دلیل آیستراکسیون برگزار نشده است.

محمدحسن عاقلمنش، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی و حامد عبدالهی با دفاع از عملکرد مدیریت شهری در خصوص حواشی اخیر طی بیانیه ای اعلام کردند:

وی در این نامه نوشته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رشتوندان فهیم، صبور و فرهیخته

شوراهاى اسلامى شهر به عنوان نماد مردمسالارى دینى از ثمرات ارزشمند انقلاب اسلامى و مصداق بارز حاکمیت مردم بر امور اجرایى و مدیریتى شهرها هستند. قطعاً تضارب آرا در‌ شوراها به مثابه ى یک فرصت بوده و شوراى همیشه یکدست مى تواند زمینه‌ى انحراف و فساد در فرآیند سیاست‌گذارى، تصمیم گیرى و نظارت بر عملکرد شهردارى‌ها را فراهم آورد.

اما اختلاف نظرها و تفاوت در دیدگاه تا جایى پذیرفتنى است که امور جاریه شهر مورد آسیب قرار نگیرد. پنجمین دوره شوراى اسلامى شهر رشت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه این دوره از منتخبان مردم در ابتداى دوره با نشست‌هاى پیاپى و انتخابى موجه، آغاز امیدبخشى را براى مردم ترسیم نمودند، اما در ادامه مسیر و در فرآیند انتخاب مجدد شهردار در سال دوم، پارلمان محلى با موانع جدى روبه رو گردید و این اتفاق فرصت سوزى و آسیبهاى بسیارى با خود به همراه داشت که برخی از آنها توجیه پذیر نیست. در این فرآیند شوراى پنجم در طول دو سال ابتدایى، هفت انتخاب سرپرست و شهردار داشته و شهردارى رشت جمعاً ١۴ ماه از این دو سال را با سرپرست اداره گردید. نهایتاً و با افت و خیزهاى فراوان، در خرداد ماه ٩٨ شهردار رشت معارفه گردید و تا امروز ١٣ ماه از استقرار ایشان در شهر رشت مى گذرد.

در این مدت مسائلى از جمله بدهى هاى انباشته شده شهردارى رشت، شرایط نامساعد اقتصادى کلان کشور، وجود بحرانهاى پیاپى و فقدان برخى شاخصهاى توسعه شهر و… سبب گردید که روند توسعه شهر با شتابى فزاینده صورت نپذیرد و این دغدغه، نارضایتى برخى اعضای محترم شورا را در پى داشته و بدین ترتیب بی ثباتی مجدد در مدیریت شهرى رقم خورد. اگرچه طولانى شدن و کمتر ملموس بودن روند توسعه، دغدغه اى همگانى است، اما بر این باوریم که بسیارى از این مشکلات متکى به شخص شهردار نیست، بلکه متاسفانه برخى شاخص هاى اصلى توسعه، از جمله ضعف زیرساخت هاى انسانى و لجستیک در سازمان شهردارى رشت و همچنان فقدان ثبات، قابلیت اطمینان و آرامش به دلیل عدم ثبات مدیریتى و امنیت سرمایه گذارى در شهر رشت از بین رفته و تا رفع این موانع، کندى در مسیر توسعه به قوت خود باقى خواهد بود. بدیهى است رفع این موانع جدى نیاز به حوصله، سعه صدر و تلاش مضاعف داشته و نمی توان در زمانى کوتاه انتظار معجزه داشت. از طرفى بدهى کمرشکن شهردارى رشت ایجاب مى کند که از اجراى پروژه هاى عمرانى غیر اساسى و اضطرارى به صورت کور و بدون هدف‌گذارى صحیح اجتناب ورزیده شود که این مهم با تمرکز بر برنامه اى منسجم در بودجه و ضوابط اجرایى سال ٩٩ شهردارى رشت، تعریف ساختار واحد تصویب پروژه هاى خرد و برگزارى متمرکز مناقصات در شهردارى رشت، استفاده حداکثرى از ظرفیت سرمایه گذارى و اعتبارات دولتى و… از ابتداى امسال و توسط تیم مدیریتى جدید شهردارى مى تواند متضمن این مهم باشد.

با این همه نمی‌توان انکار کرد که در این مدت اتفاقات ارزشمند و بزرگ نیز در شهر رشت در زمینه هاى مختلف رقم خورده است. شاید مهمترین اتفاق این است که در این یکسال به اندازه نیم قرن در پروژه هاى محیط زیستی و مدیریت پسماندها از جمله کارخانه کود آلى و دفنگاه سراوان، نجات رودخانه ها و گره گشایى از احیای تالاب عینک، تعریف پروژه هاى سرمایه گذارى بزرگ و محرک توسعه در مقیاس منطقه اى، زیرساخت فیبر نورى و… کار شده است. اگرچه قطعاً موارد یاد شده عارى از ایراد نیست اما مجدداً تاکید مى گردد در شرایط اقتصادى کشور و با توجه به بدهکاریهاى شهردارى رشت، مى بایست هزینه هاى عمرانى با تکیه بر اعتبارات دولتى و فعالسازى ظرفیتهاى سرمایه گذارى و یا به صورت محدود از منابع داخلى و با حداکثر صرفه جویى صورت پذیرد. بنا بر این حضور قرارگاه سازندگى خاتم الانبیا(ص) در رشت مى‌تواند به عنوان مهمترین دستاورد شوراى پنجم، یک فرصت طلایى براى هزینه کرد انقباضى، کاملاً مفید و با بیشترین میزان صرفه و بازدهى، کمترین میزان حاشیه و فساد و…باشد؛ اما ایجاد شرایط بى ثبات در مدیریت شهرى قطعاً به این روند صدمه وارد خواهد کرد و این نگرانى نیز صراحتا از طرف مسئولان بلندپایه این نهاد انقلابى مطرح شده است.

از طرفى دیگر علاوه بر اینکه حضور سرمایه گذاران در شهر رشت قطعاً تحت تاثیر این بى ثباتى لحظه اى قرار خواهد گرفت، جذب بیش از ۴٠ میلیارد اعتبارات ملى در زمینه محیط زیست نیز در صورت تغییر در راس شهردارى رشت و با در نظرگرفتن فاصله زمانى روند بروکراتیک نقل و انتقال حسابها و تعریف امضای دیجیتال در این مقطع زمانى قطعاً غیرممکن خواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه شوراى پنجم کمتر خروجى اجرایى ملموسى براى مردم داشته است، در آخرین سال کارکرد شورا و اجماع همه اعضا در قالب بودجه سنواتى بر اجراى چند پروژه مشخص، از دست دادن فصل مساعد کارى از نظر آب و هوایى با این حاشیه ها، بارى مضاعف بر دوش رشتوندان فهیم و فرهیخته خواهد گذاشت. اما دلیل محکم دیگر بر لزوم حفظ آرامش و ثبات در سیستم مدیریت شهرى، شرایط خاص کشور در جنگ اقتصادى، نارسایى هاى موجود، دسیسه هاى پیاپى دشمنان نظام در راستاى ایجاد نارضایتى بین مردم و عملکرد یکپارچه رسانه هاى معاند و بوق هاى استکبار و… است که تامل و دقت بیشترى در رعایت مصالح و اتخاذ تصمیم مناسب ایجاب مى‌کند.

در نهایت نظر ارشادى بزرگان و دلسوزان شهر و استان و مدیران ارشد وزارت کشور به طور مشخص معاونت محترم عمرانى وزیر کشور و مدیر کل محترم شهرى و شوراهاى وزارت کشور، که به طور مکرر بر همدلى و خویشتن دارى شورا و حفظ ثبات مدیریتى در راس شهردارى رشت توصیه و تاکید دارند بسیار مهم و تعیین کننده است تا جایى که قطعاً کم توجهی به توصیه هاى این عزیزان منافع شهر در فضاى سیاسى استان و توان چانه زنى در جذب اعتبارات دولتى در وزارت کشور را به خطر خواهد انداخت.

با توجه به موارد مطروحه، اگرچه طرح سوال و استیضاح شهردار حق قانونى اعضای محترم شورا است، اما به اعتقاد ما قطعاً ادامه و استمرار فضاى بى ثبات و ناامن در شهردارى در قالب طرح سوالهاى پیاپى، عقب افتادن مصوبه طرحها و لوایح، آبستراکسیون هاى سازمان یافته در جلسات حساس و… براى شهر زیانبار خواهد بود. در نهایت با احترام به حقوق قانونى اعضای محترم شورا، ضمن دعوت از این عزیزان و شهردار محترم بر خویشتندارى و همدلى هرچه بیشتر، با احترام به اصل استقلال این دو نهاد عمومى، تاکید خود را بر حفظ ثبات مدیریتى در تتمه زمان باقیمانده استقرار شوراى پنجم اعلام مى داریم.

در پایان با عذرخواهى از رشتوندان صبور و فرهیخته نسبت به شرایط به وجود آمده، در مقابل بزرگوارى و سعه صدر شما عزیزان سر تعظیم فرود آورده و مجدداً بر ساحت مقدس خداوند متعال و روح پرفتوح شهداى شاهد و گلگون کفن و امام شهدا، در محضر مبارک شما ولى نعمتان راستین، بار دیگر سوگند یاد مى نماییم تمام اهتمام و تلاش خود را به دور از حواشى به وجود آمده، بر ارائه خدمت با رعایت صرفه و صلاح و توسعه شهر و پیشرفت و شفاف سازى امور شهرداری رشت به کار گیریم.

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشى و ما رستگار

با خضوع و احترام

Share