با ۷ رأی اعضای شورا؛

اسماعیل حاجی پور عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر رشت شد

طی رأی‌گیری از میان ۹ عضو حاضر شورا، اسماعیل حاجی پور با ۷ رأی به‌عنوان خزانه‌دار شورا و پنجمین عضو هیئت‌رئیسه شورا در سال چهارم شورای پنجم انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با رأی اعضای شورای اسلامی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور به‌عنوان خزانه‌دار شورای شهر رشت انتخاب شد.

پیش‌ از این بهراد ذاکری به‌صورت همزمان به‌عنوان خزانه‌دار و سخنگوی شورای شهر رشت انتخاب شده بود که با توجه به اینکه بر اساس قانون وی نمی‌توانست در دو جایگاه عضو هیئت‌رئیسه شورا باشد، از سمت خود به‌عنوان خزانه‌دار شورا استعفا داده و مجدداً برای انتخاب خزانه‌دار در صحن شورا رأی‌گیری به عمل آمد.

بر همین اساس طی رأی‌گیری از میان ۹ عضو حاضر شورا، اسماعیل حاجی پور با ۷ رأی به‌عنوان خزانه‌دار شورا و پنجمین عضو هیئت‌رئیسه شورا در سال چهارم شورای پنجم انتخاب شد.

Share