طرح مواسات و همدلی زیبایی جامعه ایرانی را در دنیا نشان داد

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه هرچقدر از خوبی‌ها بیشتر بگوییم و رفتارهای پسندیده را تکرار و تبلیغ کنیم، بزرگ و بزرگتر می‌شود، افزود: متاسفانه بیشتر در تلاش هستیم تا مخالفت کنیم و زشتی‌ها را بیان کنیم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پرویز محمدنژاد در جلسه هماهنگی رزمایش مواسات شهرستان لنگرود با بیان اینکه رفتار جامعه ایرانی در دنیا به عنوان یک رفتار نوین مطرح است، افزود: این همان تمدن‌سازی است که از ابتدای انقلاب مطرح بوده و ستودنی است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه هرچقدر از خوبی‌ها بیشتر بگوییم و رفتارهای پسندیده را تکرار و تبلیغ کنیم، بزرگ و بزرگتر می‌شود، افزود: متاسفانه بیشتر در تلاش هستیم تا مخالفت کنیم و زشتی‌ها را بیان کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شادی و نشاط جزو ذات بشریت است، افزود: اگر همین شادی در مخالفت با گفتمان ما شود آسیب‌زا خواهد بود.

نماینده لنگرود با بیان اینکه طرح مواسات و همدلی زیبایی جامعه ایرانی را در دنیا نشان داد، گفت: از روز اول ظهور ویروس کرونا مردم از ابتدا پای کار بودند که این ستودنی است.

محمدنژاد تصریح کرد: اگرچه محدودیت‌های مالی بسیاری از امور را تحت شعاع قرار داده اما این بدان معنا نیست که نتوانیم کاری را پیش ببریم.

Share