سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ مرتضی رهبر طارمسری به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در حکمی دکتر مرتضی رهبر طارمسری را به عنوان سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه منصوب کرد.

 دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر مرتضی رهبر طارمسری، عضو هیات علمی دانشگاه را به عنوان سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب کرد.

گفتنی است؛ دکتر مرتضی رهبر طارمسری  عضو هیات علمی دانشگاه رئیس مرکز آموزش درمانی رازی، معاونت درمان دانشگاه، رئیس واحد پردیس بین الملل انزلی و مدیرکل پزشکی قانونی را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

پیش از این، دکتر بهرام نادری نبی از مرداد ماه سال ۹۸ عهده دار این مسوولیت بود.

 

Share