تملک ۴۷۶ واحد تولیدی در کشور توسط بانک ها|به دنبال رسیدگی زیرساخت هایی تولید هستیم

میثم زالی در حاشیه بازدید از دو واحد تعطیل شده گیلان، گفت: در سال «جهش تولید» تمام تلاش ما بر این است که برای رفع موانع تولید کشور اقدامات اساسی انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  میثم زالی؛ دبیر کارگره تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با بیان اینکه از بانک ها انتظار داریم همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند، گفت: ۴۷۶ واحد تولیدی در کشور توسط بانک ها تملیک شده است.

میثم زالی در حاشیه بازدید از دو واحد تعطیل شده گیلان، گفت: در سال «جهش تولید» تمام تلاش ما بر این است که برای رفع موانع تولید کشور اقدامات اساسی انجام شود.

وی افزود: به دنبال رسیدگی زیرساخت هایی تولید هستیم و از این پس هر دو هفته یک خبر خوب را در این زمینه انعکاس خواهیم داد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: هفته گذشته جلساتی با سازمان تامین اجتماعی و در هفته جاری با بانک ها داشتیم.

وی با بیان اینکه ایجاد نسخه های جدید تولید برای اثرگذاری در بخش عام ضرورت دارد، تصریح کرد: به عنوان دبیر ستاد وظیفه دارم از واحدهای مشکل دار استانی بازدید کنم و در جریان کم و کیف مسائل آنها قرار گیرم تا بتوانم پیگیری موثر داشته باشم.

دکتر زالی خاطرنشان کرد: تلاش داریم موانع را برای راه اندازی واحدهای تعطیل و به ظرفیت مطلوب رساندن واحدهای نیمه تعطیل مرتفع کنیم.

وی درخصوص بازدیدش از واحد تعطیل ایحاگستر در گیلان، گفت: این واحد به تصرف بانک درآمده و لذا از بانک ها خواستاریم با بخش تولید کشور همکاری بیشتری داشته باشند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با بیان اینکه ۴۷۶ واحد تولیدی در کشور توسط بانک ها تملیک شده است، تاکید کرد: حتما به این امور رسیدگی می کنیم و تا راه اندازی این واحدها دست از تلاش برنمی داریم.

زالی یادآور شد: راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل شده که ظاهری جنگ زده دارند و در واقع بانک زده هستند، موجب خواهد شد که منافع خوبی نصیب استان و کشور شود

Share