افشاگری فرزاد فرخ درباره سانسور عجیب در یکی از برنامه‌های احسان علیخانی

فرزاد فرخ مهمان برنامه «ام شو» از سانسور عجیب در یکی از برنامه های احسان علیخانی بخاطر سایه گیتار افشاگری کرد. دانلود

فرزاد فرخ مهمان برنامه «ام شو» از سانسور عجیب در یکی از برنامه های احسان علیخانی بخاطر سایه گیتار افشاگری کرد.

دانلود

Share