ماسک فیلتردار بدون فیلتر روی صورت فیلترکننده تلگرام

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر امروز یکشنبه (۱۸ خرداد) برگزار شد. یکی از نکات مهم این جلسه حضور بیژن قاسم‌زاده بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام، در این دادگاه به عنوان متهم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزااولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضائیه، صبح امروز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. یکی از نکات مهم این جلسه حضور بیژن قاسم‌زاده بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام، در این دادگاه به عنوان متهم بود. قاسم‌زاده در دادگاه ماسک فیلترداری به صورت داشت که فیلتر نداشت. تصویر قاسم‌زاده را در جلسه دادگاه تماشا کنید.

 

Share