عضویت دو نماینده گیلانی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت کی طی دوره های گذشته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده و همچنین خلیل بهروزی فر نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی دو نماینده گیلانی حاضر در این کمیسیون هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، لیست کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

بر این اساس اعضای این کمیسیون، اولویت‌بندی شده و نهایتا ۳۳ نفر به عضویت کمیسیون صنایع و معاون مجلس درآمدند.

گفتنی است احتمال تغییر جزئی در فهرست نهایی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس وجود دارد.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت که طی دوره های گذشته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده و همچنین خلیل بهروزی فر نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی دو نماینده گیلانی حاضر در این کمیسیون هستند.

 اعضای نهایی کمیسیون صنایع و معاون مجلس به شرح زیر است:

رضا تقی پور انوری

محمدحسین فرهنگی

مصطفی میرسلیم

سید محسن دهنوی

عزت الله اکبری تالار پشتی

سید احمد رسولی نژاد

علی اکبر کریمی

الله‌ویردی دهقانی

حجت الله فیروز

علی جدی

روح الله عباس پور

سید  جواد حسینی کیا

مصطفی رضا حسینی

عبدالناصر درخشان

بهزاد رحیمی

یوسف داوودی

جبار کوچکی نژاد

سید علی موسوی

لطف الله سیاه چلی

مصطفی طاهری

فرهاد طهامسبی

رضا حاجی پور

عفت شریعتی

حسن لطفی

عباس جهانگیرزاده

مهدی عسگری

پروین صالحی

خلیل بهروزی فر

احمد محرم زاده

حسین حق‌وردی

محمد سبزی

Share