گزارش تصویری یادبود شهدای نیروی دریایی در ناوگان شمال

مراسم یادبود شهدای شناور کنارک نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی توسط ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) برگزار شد.    

مراسم یادبود شهدای شناور کنارک نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی توسط ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) برگزار شد.

 

 

Share