رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد:

برنامه دولت برای جذب ۴۰ هزار نفر در سال ۹۹ | کارکنان قراردادی شاغل هم باید در آزمون شرکت کنند

معاون رئیس جمهور گفت: استخدام پیمانی در دولت تنها از طریق آزمون انجام می‌شود و هر کسی بخواهد به صورت پیمانی جذب دولت شود حتماً باید درآزمون شرکت و حد نصاب نمره قبولی را کسب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جمشید انصاری، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران با تشریح آخرین تحولات دولت درتعداد نیروی انسانی و تکالیفی را که قانون برعهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳ درصد از حجم دولت (به غیراز وزارت آموزش و پرورش) کاسته شود، با این حال قانون گذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود، برهمین اساس قرار است در سال‌جاری ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف استخدام شوند.‌‌

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نحوه و شیوه استخدام این نیروها گفت: استخدام پیمانی در دولت تنها از طریق آزمون انجام می‌شود و هر کسی بخواهد به صورت پیمانی جذب دولت شود حتماً باید درآزمون شرکت و حد نصاب نمره قبولی را کسب کند.

معاون رئیس جمهور درباره نیروهای قراردادی نیز خاطرنشان کرد: کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه‌ها یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هم باید در آزمون شرکت کنند و قانوناً هیچ اولویتی برای آن‌ها وجود ندارد و آزمون استخدامی در فضای رقابتی انجام و هرکس که شایسته‌تر است به استخدام دولت در می‌آید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نسبت ورودی و خروجی کارکنان دولت اظهار داشت: طبق ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای خروج هر سه نفر در مشاغل غیرحاکمیتی، می‌توانیم یک نفر ورودی داشته باشیم و بخشی از ورودی جدید نیز در قالب توسعه خدمات دولت جذب می‌شوند. با توجه به مجوز جذب یک نفر به ازای هر سه خروجی می‌توانیم حدود ۲۷ هزار نفر نیروی جدید جذب کنیم که حدود ۷ تا ۸ هزار نفر هم در قالب توسعه خدمات دولتی به این رقم افزوده می‌شود.

انصاری در مورد چگونگی اجرای برنامه کاهش کارکنان دولت افزود: هم‌اکنون ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار کارمند در دولت شاغل هستند که اگر یک سی‌ام آن هر ساله خارج شوند حدود ۸۰ هزار نفر را شامل می‌شود که با جذب حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ما کمتر از نیمی از خروجی، جذب نیروی جدید داریم. بدین ترتیب سعی می‌کنیم با این روش تعداد کارکنان دولت را کاهش دهیم.

وی در مقایسه آماری تعداد کارکنان با برخی کشورها خاطرنشان کرد: هر کشوری نسبت به مأموریت‌ها و وظایفی که دارد و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و نیز سهم بودجه عمومی دولت از درآمد ناخالص ملی، نیروی انسانی دارد. برهمین اساس برای مثال طبق آمار سال ۲۰۱۷ ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیون نفر ۳ میلیون و ۳۲۴هزار نیروی دولتی (اعم از دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی) دارد. همچنین دولت فرانسه نیز با جمعیت ۶۷ میلیون نفرکه میزان خدمات دولتی و گستردگی آن شباهت زیادی به میزان تصدی‌های دولت در ایران دارد حدود ۵‌میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی انسانی دارد. این تعداد در امریکا بیشتر از ۲۰ میلیون نفر است. درواقع دولت‌ها بسته به تمرکزی که روی برخی از بخش‌ها دارند و امکان مالی که برای تأمین هزینه‌ جبران خدمت نیروی انسانی خود دارند، نیروی انسانی به خدمت می‌گیرند.

Share