معاون عمليات سازمان آتش‌نشانی رشت خبر داد:

واژگونی پرایدی در رشت که هنوز پلاک نشده بود!

شهرام مومنی، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت اظهار داشت: خودروی سواری پراید که به عللی پس از برخورد با جدول حاشیه خیابان واژگون شده بود؛ موجبات محبوس شدن راننده خودروی سواری (بانوی۲۵) ساله را فراهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حادثه تصادف و محبوس شدن راننده خودروی سواری پراید به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد.

شهرام مومنی، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت در این باره گفت: خودروی سواری پراید که به عللی پس از برخورد با جدول حاشیه خیابان واژگون شده بود؛ موجبات محبوس شدن راننده خودروی سواری (بانوی۲۵) ساله را فراهم کرد.

وی در ادامه افزود: سریعا آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه نسبت به خارج نمودن بانوی جوان اقدام نمودند که سریعا مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

همین گزارش حاکی است: آتش نشانان پس از انتقال خودرو، ایمن‌سازی محل حادثه و تحویل به عوامل نیروی انتظامی به آشیانه بازگشتند.

Share