عملکرد ضعیف مدیر مالی شهرداری رشت صدای مدیر روابط عمومی را هم درآورد!

بی تفاوتی برخی مسئولان در اجرای تعهدات خود نسبت به رسانه ها سبب شده که حتی مدیران یک مجموعه نیز به انتقاد از یکدیگر بپردازند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در یادداشتی با عنوان «شهروند همراه؛ نیاز به اطلاع» با انتقاد از عملکرد مدیر مالی شهرداری رشت نوشت:

«باید دانست اگر شهرداری می خواهد در اجرای طرحها و برنامه های خود موفق باشد، نیاز به همراهی و همگامی شهروندان و مشارکت اجتماعی دارد.
همراهی شهروندان نه تنها می تواند به پیشرفت و توسعه شهر بیانجامد بلکه می تواند زمینه های کسب درآمد شهرداری را هم فراهم کند.
آشکارا مشخص است که مسیر ایجاد یک شهر توسعه یافته از مسیر همگامی شهروندان همراه می گذرد. اگر شهرداری یک شهر نتواند رضایت و اعتماد شهروندان خود را جلب کند بدون شک نه تنها در جلب و جذب مشارکتهای اجتماعی موفق نخواهد بود بلکه از لحاظ تامین درآمد و تحقق بودجه هم به دلیل پرداخت نکردن عوارض و درآمدهای نوسازی و خدماتی دچار مشکل می شود.
در شهرداریهای موفق مدیران مالی شهرداری به خوبی می دانند که برای جلب مشارکتهای اجتماعی باید در زمینه فرهنگسازی، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و مستندسازی برنامه های اجرایی باید هزینه کنند. هزینه کردن در این امور به نوعی سرمایه گذاری برای تحقق فردای بهتر شهر است.
در دنیای کنونی نمی توان ارتباطات را منقطع کرد، اطلاع رسانی را مختل نمود و دور مستندسازی و تبلیغات را خط کشید و سپس امیدوار بود که برنامه های دیگر عمرانی، خدماتی، مالی و… بدون کم و کاست اجرا شوند و بازتاب اجتماعی یابند.
زمانی برنامه های شهرداری از نظر قابلیت اجرایی رتبه موفق را کسب می کنند که با مشارکت اجتماعی مناسب همراه باشند و برای جلب مشارکت شهروندان هم باید سرمایه گذاری کرد.
مستندسازی برنامه های اجرایی و ارائه آنها با بروشور، کاتالوگ، بولتن و نشریه به شهروندان و تحکیم ارتباط با رسانه های گروهی از اولین و اصولی ترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مدیریت مالی شهرداری باید توجه داشته باشد که هزینه در این بخشها، هدر دادن پول و سرمایه نیست بلکه دقیقاً جذب سرمایه، افزایش درآمد و فراهم کردن زمینه های تحقق بودجه پیشنهادی با جلب رضایت مردم است».

گفتنی است هم اکنون احمدرضا حق بین مدیریت مالی شهرداری رشت را برعهده دارد و عملکرد او سبب شده که از ماه‎ها پیش شهرداری رشت نتواند به هیچ یک از تعهدات خود عمل کند.

Share