زمان اولین جلسه دادگاه اکبر طبری مشخص شد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکبر طبری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در خصوص آزادی ۱۰ هزار نفر و مرخصی ۱۰۰ هزار نفر و نظر رئیس پلیس تهران که اعلام کرده بود سرقت‌ها بیشتر شده است، گفت: این اظهار نظر یک بررسی دقیق نبود، مطابق آن بررسی کردیم و اولاً در ایام ۴۵ روزه اخیر، آمار سرقت‌ها کاهش داشته است. این گفته که سرقت‌ها توسط زندانیان به مرخصی آمده انجام شده است صحت ندارد. البته بودند افرادی که سابقه داشتند اما جزو کسانی که به مرخصی آمدند نبودند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: عددی را اعلام کردند که بعداً به ۴۰ – ۴۱ نفر تقلیل دادند، باید بگویم عملاً تا امروز فقط یک زندانی که به مرخصی آمده بود در تهران بازداشت مجدد شده است. اکثر این زندانیان ضوابط و مقررات را رعایت کردند.

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضیعت پرونده اکبر طبری نیز گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و پیش بینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار می‌شود.

Share