حداقل دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه سال جدید از ۱۵ درصد رشد برخوردار است

مقررات مربوط به پرداخت حق بیمه در گروههای اجباری، اختیاری و مشاغل آزاد توسط مدیرکل تامین اجتماعی گیلان تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به تحت پوشش بودن ۲۷ هزار و ۶۷۰ نفر زن خانه دار در زمره بیمه شدگان اصلی در زیرگروه مشاغل آزاد استان، افزود: بیش از ۲۰ درصد از جامعه ۲۵۰ هزار نفری بیمه شدگان اجباری یعنی جمعیتی در حدود ۵۴ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی همچنین اذعان داشت: حدود ۴۷ هزار نفر از بیمه شدگان گروههای خاص نیز از جامعه زنان گیلانی بوده و بر اساس آخرین آمار و اطلاعات در سال گذشته حدود ۱۰۲ هزار نفر از ۴۲۵ هزار بیمه شده اصلی تامین اجتماعی گیلان را زنان تشکیل می‎دهند که بیانگر سهم ۲۴ درصدی این قشر است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان پوشش بیمه ای برای حدود ۳۲۰۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از ۲۰۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار بهزیستی گیلان را از دیگر گروههای بانوان بیمه شده برشمرده و اذعان داشت: در کنار سهم قابل قبول بانوان در گروه شاغلین در شرکتها و کارخانجات که مشمولین قانون کار را دربر می‎گیرند، نسبت این گروه در بخشهای بیمه های خاص بویژه زنان خانه دار بیانگر درک بالا و توسعه فرهنگ بیمه ای در این قشر است.

حسین نژاد اظهار کرد: نکته قابل تامل و اهمیت اینکه تعداد زنان بیمه شده ( با احتساب زنان خانه دار ) در گروه مشاغل آزاد بیشتر از مردان است.

گفتنی است در حال حاضر افزون بر ۲۰۰۰ زن گیلانی مشمول قانون کار از تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده و افزون بر ۸۰۰۰ نفر نیز در زمره بیمه قالیبافان هستند.

حداقل دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه سال جدید از ۱۵ درصد رشد برخوردار است

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اظهار داشت: با عنایت به بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶‏/۱‏/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه مورخ ۲۰‏/۱‏/۱۳۹۹ شورای‌عالی کار حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱.۸۰۹ ریال بوده و سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

وی اظهار کرد: با توجه به این‌که طبق بند (۳) تصویب‌نامه شورای‌عالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون مربوطه، به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله پایه سنواتی، حق‌مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌های مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

 مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین افزود: حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری برابر ۲‏‏/۱حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود و مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

حسین نژاد حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ را نیز معادل رقم روزانه‌ ۶۱۱.۸۰۹ ریال اعلام و اظهار داشت: مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰.۳۳۸ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد. ضمن اینکه درخصوص آن‌دسته از مشاغلی که براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار می‌باشد، ضریب مربوطه می‌بایست در حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ اعمال گردد.

Share