مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمد حسن‌پور به عنوان مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم محمدولی روزبهان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمد حسن‌پور به عنوان مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

حسن‌پور دانش آموخته مدیریت فرهنگی و مدیریت منابع انسانی می باشد وی تالیفاتی را درحوزه های فرهنگی به چاپ رسانده است.

در سوابق وی معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های گیلان و نیز عضویت در انجمن مفاخر به چشم می خورد.

Share