شهرداری رشت با زیباسازی و نماسازی شهر به «استقبال از بهار» می‌رود

این روزها با نزدیک شدن به نوروز ۱۳۹۹ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین نیروهای خدمات شهری مناطق پنجگانه شهرداری رشت دست به کار شده اند تا چهره و سیمای بهاری به شهر رشت بدهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با نزدیک شدن به نوروز ۱۳۹۹ شهرداری رشت با زیباسازی و نماسازی شهر به “استقبال از بهار” می‌رود.

این روزها با نزدیک شدن به نوروز ۱۳۹۹ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین نیروهای خدمات شهری مناطق پنجگانه شهرداری رشت دست به کار شده‌اند تا چهره و سیمای بهاری به شهر رشت بدهند.

رنگ آمیزی جداول، دیوارها، پمپ بنزین ها و… بازپیرایی فضاهای سبز شهری، فضاهای مکث و لچکی‌های فضای سبز، زیباسازی دیوارهای شهر و اجرای نقاشی‌های دیواری، کاشت گل و گیاهان بهاری و گلکاری بلوارها و میادین با گلهایی همچون لاله، بنفشه و… بهسازی وسایل و تجهیزات پارکها و لوازم بازی کودکان و ست‌های ورزشی، رنگ آمیزی و مرمت المان‌های شهری و… گوشه‌هایی از این اقدامات است.

Share