گزارش تصویری یک روز بانشاط برفی در رشت

سفیدپوش شدن شهر رشت علاوه بر اینکه جلوه زیبایی به این شهر بخشیده شور و نشاط عموم مردم را نیز فراهم کرده است.

سفیدپوش شدن شهر رشت علاوه بر اینکه جلوه زیبایی به این شهر بخشیده شور و نشاط عموم مردم را نیز فراهم کرده است.

Share