گزارش تصویری همایش عوامل برگزاری انتخابات شهرستان رشت

همایش عوامل برگزاری انتخابات شهرستان رشت با حضور ارسلان زارع استاندار گیلان در سالن همایش نیروی انتظامی برگزار شد.

همایش عوامل برگزاری انتخابات شهرستان رشت با حضور ارسلان زارع استاندار گیلان در سالن همایش نیروی انتظامی برگزار شد.

Share