در برنامه «سه‌شنبه‌های با شهروندان» صورت می‌گیرد؛

پاسخگویی مستقیم رئیس شورای شهر و شهردار رشت از طریق سامانه ۱۳۷

پاسخگویی مستقیم مدیران شهری از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت در برنامه «سه شنبه‌های با شهروندان» انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهروندان رشتی امروز می‌توانند با اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسلامی و دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت از طریق سامانه ۱۳۷ مستقیماً در ارتباط باشند.

برپایه این گزارش از ساعت ۱۲ تا ۱۳ امروز سه شنبه همه شهروندان گرامی می توانند با این دو مدیر شهری مستقیماً صحبت کنند و مشکلات و مسائل خود و شهرشان را مطرح نمایند.

پاسخگویی مستقیم مدیران شهری از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت در برنامه «سه شنبه‌های با شهروندان» انجام خواهد شد.

Share