نتایج دومین روز مسابقات وزنه‌برداری جام نامجو؛ از ناکامی رستمی در یک‌ضرب تا مدال طلای عراق!

وزنه‌بردار کشور قرقیزستان به مقام قهرمانی دسته ۹۶ کیلوگرم پنجمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جام فجر گرامیداشت پهلوان نامجو دست‌یافت این در حالی است که رستمی با ناکامی درحرکت یک‌ضرب، جام را دست‌خالی ترک کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روز دوم پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر گرامیداشت پهلوان نامجو با برگزاری دیدارهای وزن ۸۱ و ۹۶ کیلوگرم در سالن شش‌هزارنفره شهدای رشت خاتمه یافت.

در وزن ۹۶ کیلوگرم سلاج رعد از کشور اردن، کیانوش رستمی و رضا دهدار از کشورمان، هاکوب مکرتچیان از ارمنستان و بکدولوت رسول بیکف از قرقیزستان پنج وزنه‌برداری بودند که بر روی تخته رفتند.

حرکت یک‌ضرب

درحرکت یک‌ضرب وزن ۹۶ کیلوگرم، رسول بیکف از قرقیزستان با مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرمی، دهدار با مهار وزنه ۱۶۱ کیلوگرمی و هاکوب از ارمنستان با مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند؛ رعد از اردن با مهار وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی در مکان چهارم ایستاد.

در این وزن کیانوش رستمی در تلاش‌های اول و دوم از مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی ناکام مانده و در تلاش سوم وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی را انتخاب کرده و با ناکامی در مهار این وزنه از کسب رتبه بازماند.

حرکت دوضرب

درحرکت دوضرب وزن ۹۶ کیلوگرم، کیانوش رستمی با مهار وزنه ۲۱۵ کیلوگرمی به نشان طلا دست‌یافته و رسول بیکف از قرقیزستان با مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی و هاکوب از ارمنستان با مهار وزنه ۱۹۰ کیلوگرمی به ترتیب نشان‌های نقره و برنز را کسب کردند؛ رعد از اردن با مهار وزنه ۱۲۵ کیلوگرمی در مکان چهارم ایستاد.

دهدار از کشورمان در تلاش نخست در مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی و در تلاش دوم در مهار وزنه ۱۹۶ کیلوگرمی ناکام ماند؛ وی در تصمیمی عجیب درحرکت سوم وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را انتخاب کرده و با ناکامی در مهار این وزنه از کسب رتبه بازماند.

درمجموع حرکات یک‌ضرب و دوضرب، رسول بیکف با ثبت رکورد ۳۷۱ کیلوگرم، هاکوب با ثبت رکورد ۳۴۵ کیلوگرم و رعد با ثبت رکورد ۲۲۵ کیلوگرم به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

نتایج حرکت یک‌ضرب وزن منفی ۸۱ کیلوگرم:

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم عدول اوهاب از کشور بنگلادش، حسین سلطانی از ایران، یوندر بیتولا از بلغارستان، عالم داچیچ از کشور بوسنی، جمیل صفا از عراق، آندرانیک کارپتیان از ارمنستان، حسین احمد از عراق و ولدی احمد جایا از کامران هشت ورزشکاری بودند که بر روی تخته رفتند.

درحرکت یک‌ضرب وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، آندرانیک کارپتیان از کشور ارمنستان با مهار وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی به نشان طلا دست‌یافته و الجمیل صفا از عراق با مهار وزنه ۱۵۹ کیلوگرمی و بیتولیا یندر از بلغارستان با مهار وزنه ۱۵۸ کیلوگرمی به ترتیب نشان‌های نقره و برنز را کسب کردند.

در این دسته، سلطانی با مهار وزنه ۱۵۷ کیلوگرمی، احمد با مهار وزنه ۱۵۸ کیلوگرمی، اوهاب با مهار وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی و عالم با مهار وزنه ۹۰ کیلوگرمی به ترتیب در مکان‌های چهارم تا هفتم ایستادند؛ ولدی از کشور کامرون نیز در نخستین تلاش از مهار وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی و در تلاش‌های دوم و سوم از مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرمی ناکام مانده و موفق به کسب رتبه نشد.

نتایج حرکت دوضرب وزن منفی ۸۱ کیلوگرم:

درحرکت دوضرب وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، صفا از عراق با مهار وزنه ۱۹۶ کیلوگرمی، یوندر از بلغارستان با مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی و سلطانی از کشورمان با مهار وزنه ۱۹۰ کیلوگرمی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

آندرانیک از ارمنستان با مهار وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی، ولدی از کامرون با مهار وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی، اوهاب با مهار وزنه ۱۳۰ کیلوگرمی و عالم از بوسنی با مهار وزنه ۱۱۰ کیلوگرمی به ترتیب مکان‌های چهارم تا هفتم را تصاحب کردند.

حسین از عراق در سه تلاش خود برای مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی ناکام مانده و از کسب رتبه درحرکت دوضرب بازماند.

درمجموع حرکات یک‌ضرب و دوضرب، صفا با ثبت رکورد ۳۵۵ کیلوگرم به نشان طلا دست‌یافته و یوندر با ثبت رکورد ۳۵۳ کیلوگرمی و سلطانی با ثبت رکورد ۳۴۷ کیلوگرم به ترتیب نشان‌های نقره و برنز را کسب کردند.

آندرانیک با ثبت رکورد ۳۴۵ کیلوگرم، اوهاب با ثبت رکورد ۲۳۰ کیلوگرم و عالم با ثبت رکورد ۲۰۰ کیلوگرم در مکان‌های چهارم تا ششم ایستادند.

گفتنی است، روز نخست رقابت‌ها در اوزان ۶۱ کیلوگرم، ۶۷ کیلوگرم و ۷۳ کیلوگرم برگزارشده و وزنه‌بردار ایرانی موفق به کسب سه نشان طلا شد؛ روز دوم پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر با برگزاری دیدارهای اوزان منفی ۸۱ و منفی ۹۶ کیلوگرم پیگیری می‌شود.

Share