قلم هایی که اول برای فامیل و خانواده روی کاغذها زده شود باعث نگرانی و ناامیدی مردم است

فاز جدید اختلاف علوی و کوچکی‌نژاد؛ برخی منفعت نزدیکان خود را به منفعت مردم ترجیح می‎دهند

عضو شورای شهر رشت گفت: کسانی که صندلی ها را محکم چسیبده اید باید بدانند که قلم هایی که اول برای فامیل و خانواده روی کاغذها زده شود باعث نگرانی و ناامیدی مردم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اختلاف امیرحسین علوی و جبار کوچکی نژاد وارد فاز جدیدتری شده است.

سید امیر حسین علوی عضو شورای شهر رشت در جدیدترین اظهارات خود گفته است: امروز مردم ما حس می کنند که انهایی که برای خدمت وعده داده بودند بعضا خلاف راه شهدا را طی می‌کنند. کسی که منفعت شخصی و نزدیکان خود را به منفعت مردم ترجیح می دهد خلاف صلاح ملت را در پیش گرفته و قطعا خلاف چارجوپ نظام حرکت می‌کند متاسفانه برخی مسئولین ما دچار فراموشی شده اند، خیلی ها تصور دارند که کرسی ها موروثی هستند و حق واقعی آنهاست، که بدون شک ثمره این حرکت ها، وضعیت امروز جامعه است.

وی در اداکه گفته که کسانی که صندلی ها را محکم چسیبده اند باید بدانند قلم هایی که اول برای فامیل و خانواده روی کاغذها زده شود باعث نگرانی و ناامیدی مردم است. نماینده نباید برای خدمت به خانواده خود بی خیال صدای مردم شود، مردم توان ایجاد یک تغییر خوب را دارند و معتقدم که این اتفاق رقم خواهد خورد. متاسفانه تبلیغات قدیمی ها از جوانان بیشتر است و مردم می پرسند که این منابع از کجا تامین شده است.

اظهارات علوی درحالی بیان شده است که رابطه میان او و جبار کوچکی نژاد پس از دخالت نماینده رشت برای جلوگیری از تصمیم اعضای شورا برای موافقت با استعفای علوی، به سردی گراییده است.

طی ماه های اخیر نیز اسناد مختلفی توسط رسانه ها منتشر شده که کوچکی نژاد در آنها درحال توصیه و نامه نگاری برای اقوام نسبی، سببی و آشنایان است.

 

Share