دادستان عمومی و انقلاب لنگرود؛

شهروندان جرایم انتخاباتی را مستندسازی و به شعب ویژه قضایی ارسال کنند

دادستان عمومی و انقلاب لنگرود اظهار کرد: مشارکت شهروندان در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی جهت صیانت از سلامت انتخابات و کاهش جرایم و تخلفات و آسیب‌های مرتبط با آن با قوه‌قضاییه همکاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید هاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب لنگرود اظهار کرد: مشارکت شهروندان در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی جهت صیانت از سلامت انتخابات و کاهش جرایم و تخلفات و آسیب‌های مرتبط با آن با قوه‌قضاییه همکاری کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند فعالیت‌های انتخاباتی رسمی و غیر رسمی مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی، عمومی و وابسته به دولت له یا علیه کاندیدای معین در طول ساعات اداری یا استفاده از اموال و امکانات عمومی و دولتی جهت تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی یا اقداماتی نظیر اهدای کارت هدیه، توزیع وجه نقد، توزیع البسه و نوشت افزار، تهدید و تطمیع دانش آموزان، دانشجویان، کارکنان دولت، کارگران و…، توزیع ارزاق عمومی، توزیع غذا، هدایت کمک‌های دستگاه‌های حمایتی به منظور اخذ رای به نفع کاندیدای خاص را مستند سازی کنند و به شعب ویژه قضایی رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال نمایند.

Share