گزارش تصویری تجمع گرامیداشت ۹ دی در رشت

نغمه محمدخواه: مراسم بزرگداشت ۹ دی در رشت با سخنرانی محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد.

نغمه محمدخواه: مراسم بزرگداشت ۹ دی در رشت با سخنرانی محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد.

Share