گزارش تصویری افتتاح سد لاستیکی گالشکلام با حضور وزیر نیرو

سد لاستیکی گالشکلام با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان به‌منظور بهبود شرایط کشاورزی و معیشت منطقه، تامین کمبود آب دو هزار هکتار اراضی کشاورزی و بهره‌برداری از طرح آبرسانی به ۱۵روستا با جمعیت ۱۹ هزار و ۴۵۵ نفر به بهره برداری رسید.

سد لاستیکی گالشکلام صبح امروز با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

سد لاستیکی گالشکلام با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان به‌منظور بهبود شرایط کشاورزی و معیشت منطقه، تامین کمبود آب دو هزار هکتار اراضی کشاورزی و بهره‌برداری از طرح آبرسانی به ۱۵روستا با جمعیت ۱۹ هزار و ۴۵۵ نفر به بهره برداری رسید.

عکاس: ابوالفضل شکری

Share