معاون ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی ارسلان زارع، استاندار گیلان ابراهیم مهرزاد به سمت معاون ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان انتخاب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم استاندار گیلان، معاون ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری گیلان منصوب شد.

ارسلان زارع استاندار گیلان، به پیشنهاد محمدرضا محمدی فتیده، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، طی حکمی ابراهیم مهرزاد را به معاونت ارتباطات مردمی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری گیلان منصوب کرد.

گفتنی است مهرزاد پیش از این، رئیس گروه بازرسی استانداری گیلان بود.

Share