معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای گیلان خبرداد:

راه‌اندازی تماس‌گیر خودکار هوشمند و حذف قبوض کاغذی در شرکت آب و فاضلاب گیلان

یادآوری پرداخت قبوض مشترکین و راه اندازی تماس گیر خودکار هوشمند با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات و معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان گیلان طراحی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای گیلان با اشاره به دستورالعمل های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وظایف شرکت های تابعه وزارت نیرو برای حفظ محیط زیست و بهبود روند وصول مطالبات از راه اندازی تماس گیر خودکار هوشمند و حذف قبوض کاغذی خبر داد.

رضا پورشعبان معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اعلام این خبر افزود: یادآوری پرداخت قبوض مشترکین و راه اندازی تماس گیر خودکار هوشمند با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات و معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان گیلان طراحی شد.

وی در ادامه گفت: با بهره گیری از امکانات و قابلیت های سیستم تماس گیر هوشمند، در بازه های زمانی تعیین شده تماس خودکار با مشترکین برقرار و بنا بر مدت زمان سپری شده از تاریخ صدور قبض، پیام یادآوری مهلت پرداخت پخش خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان  اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز، کاهش هزینه ها، توسعه دولت الکترونیک و بهبود خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مشترکین شرکت، حذف قبوض کاغذی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مزایا و کاستی های مربوط به درگاه های مختلف پرداخت قبوض به شیوه الکترونیک همچون پیام کوتاه، سامانه های تلفنی ۱۵۲۲ و ۱۲۲، سرویس ussd، پست الکترونیکی، پورتال، اپلیکیشن تلفن همراه و شبکه های اجتماعی مورد بررسی و راهکارهای جمع آوری اطلاعات تماس مشترکین برای بهره گیری موثر از درگاه های مذکور جهت پرداخت قبض مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در راستای حفظ محیط زیست بصورت جدی برای حذف قبوض کاغذی اهتمام می ورزد که در این راستا قرائت کنتور مشترکین بصورت Online از سالجاری یکی از پیش زمینه های حذف قبوض کاغذی بوده و همچنین سامانه های پرداخت خودکار نیز در همین راستا مورد بهره برداری قرار گرفت.

Share