مشاهده و تصویربرداری از یک قطعه درنا در تالاب جوکندان

عارف شادکام اظهار داشت: یک قطعه درنا که در مسیر مهاجرت خود در تالاب جوکندان فرود آمده بود توسط یکی از دوستداران محیط زیست مشاهده و تصویربرداری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یک قطعه درنا که در مسیر مهاجرت خود در تالاب جوکندان فرود آمده بود توسط یکی از دوستداران محیط زیست مشاهده و تصویربرداری شد.

عارف شادکام، رئیس اداره محیط زیست تالش اعلام داشت پس از مشاهده هوبره در تالش هم اکنون برای اولین بار درنا در تالاب جوکندان مشاهده و تصویر برداری شد.

وی بیان داشت با توجه به اجرای طرح احیاء تالاب جوکندان توسط محیط زیست با مجوز کارگروه ساماندهی آببندان ها و تالاب های شهرستان و همچنین حضور محیط بانان در منطقه و افزایش گشت و کنترل و بالا آمدن سطح آب تالاب شاهد حضور انواع مختلفی از پرندگان مهاجر جهت استراحت و زمستان گزرانی در این تالاب می باشیم.

تالاب جوکندان و قلعه بین به وسعت ۳۹۰ هکتار در منتهی الیه شرقی منطقه حفاظت شده لیسار قرار دارد.

Share