سرپرست مدیریت بیمارستان پورسینا رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یزدان سپرده، سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یزدان سپرده به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

پیش از این، محمدحسن حمیدی عهده دار این سمت بود.

Share