اینفوگرافیک؛ چند درصد مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کردند؟!

استان‌های کمتر برخوردار، بیشترین سهم را از واریز حمایت معیشتی دولت داشته‌اند. در این بین ۷۷/۱ مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کرده اند تا استان گیلان در رده ششم قرار بگیرد.

استان‌های کمتر برخوردار، بیشترین سهم را از واریز حمایت معیشتی دولت داشته‌اند. در این بین ۷۷/۱ مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کرده اند تا استان گیلان در رده ششم قرار بگیرد.

Share