مدیر جدید امور مالی شهرداری رشت انتخاب شد

اسماعیل حاجی‌پور، رئیس شورای شهر رشت اظهار کرد: آقای احمدرضا حق‌بین رأی با ۹ رأی اعضای شورای شهر به عنوان مدیر جدید مالی شهرداری رشت انتخاب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه امروز شورای شهر رشت احمدرضا حق بین بار دیگر به عنوان مدیر امور مالی شهرداری رشت انتخاب شد.

اسماعیل حاجی‌پور، رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اینکه یعقوب امیری، مدیر مالی شهرداری رشت جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود، تصریح کرد: شهردار رشت، احمدرضا حق‌بین، کریم سرپرست و هاجر خرم‌دل را جهت تصاحب کرسی مدیریت مالی شهرداری معرفی کردند که اعضای شورا با ۹ رأی به آقای احمدرضا حق‌بین رأی دادند و ایشان به عنوان مدیر جدید مالی شهرداری رشت انتخاب شده است.

گفتنی است در  پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر رشت یعقوب امیری از مدیران سابق شهرداری رشت با ۸ رای اعضای شورا به عنوان مدیر مالی شهرداری جایگزین مجتبی ماهپسند در این سمت شده بود. حق بین نیز در گذشته سابقه مدیر امور مالی شهرداری رشت را در کارنامه دارد.

Share