قتل عام یک خانواده در روستای “گورابسر” کوچصفهان

پنچ نفر در روستای گورابسر کوچصفهان به قتل رسیدند.هنوز دلایل این قتل مشخص نیست. گفته می شود پدر مقتول از بازاریان سرشناس کوچصفهان می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ساعت دو بامداد امروز پدر، پدربزرگ، همسر و دختر به همراه دوست دختر با ضربات چاقو در منزلی در گورابسر کوچصفهان به قتل رسیدند.

هنوز دلایل این قتل مشخص نیست. گفته می شود پدر مقتول از بازاریان سرشناس کوچصفهان می باشد.

گفتنی است هنوز هیچ یک از مقامات رسمی یا انتظامی در این باره اظهار نظر نکرده است.

Share