سرپرست مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سعید سادات منصوری سرپرست مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرپرست مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سعید سادات منصوری به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت  منصوب شد.

پیش از این دکتر محمود عاطف راد عهده دار این مسوولیت بود.

Share