متهم 83 میلیون تومان پول از حساب مشتریان برداشت کرده بود

دستگیری کارمند یکی از بانک‌های دولتی آستانه‌اشرفیه به جرم سرقت

سرهنگ حمید محمدی نسب اظهار داشت: کارمند یکی از بانک های دولتی آستانه اشرفیه که به حساب مشتریان دستبرد میزد دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: ماموران انتظامی این شهرستان کارمند ۴۴ ساله یکی از بانک های دولتی آستانه اشرفیه که از حساب مشتریان بانک ۸۳ میلیون تومان برداشت کرده بود دستگیر کردند.

سرهنگ حمید محمدی نسب افزود: متهم این مبلغ را بتدریج و در مدت ۱۱ ماه از حساب ۸ مشتری مسن و کم سواد این بانک برداشت کرد.

وی اضافه کرد: کارمند به جرم خود اعتراف کرد.

Share