تخریب زیاد جنگل های هیرکانی در صورت اجرای طرح دولت

کمیته فنی منابع طبیعی مازندران رسما با انتقال آب دریای کاسپین مخالفت کرد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته است آب دریای خزر را به بخش کویر مرکزی ایران انتقال دهد، خاطرنشان کرد: اگر این کار با مسیر پیشنهادی انجام شود، بخش اعظمی از منطقه جنگلی مازندران از بین می‌رود و این برای ما خسارتی جبران ناپذیر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا “کمیته فنی اداره کل اداره کل منابع طبیعی مازندران” با طرح انتقال آب خزر به کویر مخالفت کرد.

این مخالفت که به دنبال بازدیدهای میدانی و جلسات متعددی رخ داده است در آخرین بازدید میدانی هفته گذشته از مسیر عبور خط لوله انتقال اب خزر از روستاهای منطقه خطیرکوه و قلب جنگل های هیرکانی به نقطه نهایی خود رسید.

در نامه “کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران بارها بر تخریب جنگل های هیرکانی در مسیر لوله گذاری در صورت اجرای این طرح مخرب تاکید شده است.

در بخشی از صورتجلسه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران” با طرح انتقال آب خزر به کویر تاکید شده است:« عطف به نامه ۶۱۴۲/۹۸ به تاریخ ۹/۶/۹۸ در پی بازدید مشترک از مسیر اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان، بازدید مشترکی توسط اعضای کمیته فنی این اداره کل و کارشناسان دفتر زیست گاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران و تیم کارشناسی وزارت نیرو و شرکت مهندسی مهاب قدس انجام و موارد ذیل جهت هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.»

همچنین در ادامه آمده است:«در طول مسیر پیشنهادی جهت انتقال آب تعداد ۵ ایستگاه پمپاژ در حوزه استان مازندران پیش بینی گردیده؛ به طوری که هیچ گونه مطالعه و نقشه قابل بررسی جهت نحوه انتقال نیروی برق به ایستگاه های مذکور در مناطق جنگلی ارائه نگردید.»

در قسمت دیگر گزارش کمیته فنی می خوانیم:« بررسی نقشه ارائه شده و تدقیق آن با اظهارات تیم کارشناسی وزارت نیرو و شرکت مهندسی مهاب قدس در برخی نقاط منطبق بر مسیر لوله نفت موجود بوده که قابلیت اجرایی ندارد.»

تخریب زیاد جنگل های هیرکانی

در بخش دیگری از این گزارش با تاکید بر تخریب جنگل های هیرکانی آمده است:«با توجه به اینکه در برخی نقاط مسیر انتقال لوله آب، بیشتر از ۱۱ کیلومتر از مسیر پیشنهادی از حاشیه جاده های جنگلی عبور می نماید که در صورت اجرای پروژه تخریب زیادی در پوشش جنگلی ایجاد می نماید. با توجه به اظهارات کارشناسان وزارت نیرو و “شرکت مهندسی مهاب قدس” مبنی بر انتقال اب دریای خزر به سمنان با لوله به ابعاد به قطر ۲ متر در زمان بازدید میدانی و حریم ناشی از آن، انجام پروژه موجب تخریبات غیرقابل جبرانی بر پوشش جنگلی مناطق هیرکانی به عنوان میراث طبیعی کشور وارد می نماید.»

همچنین در گزارش کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه بسیاری از نقاط مسیر پیشنهادی مورد نظر رانشی بوده تاکید شده که « هیچ گونه تمهیدات ومطالعاتی درباره نحوه انتقال در این مناطق و تثبیت مسیر ارائه نگردیده است؛ به طوری که در صورت اجرای پروژه و انتقال آب با لوله به ابعاد ۲ متر و لرزش ناشی از انتقال آب، شدت لرزش و رانش در این مناطق به شدت افزایش خواهد یافت.»

در ادامه این گزارش آمده است:« با توجه به حجم قابل ملاحظه عملیات خاکبرداری و خاکریزی جهت حفر کانال، هیچگونه اطلاعات و تمهیداتی جهت نحوه مدیریت این منابع خاکی در فاز مطالعات ارائه نگردیده است. با توجه به عدم دقت نقشه رقومی در طول مسیر و عدم اطلاعات کافی کارشناسان وزارت نیرو و شرکت مهندسی مهاب قدس، در بسیاری از نقاط مسیر به دلیل عدم پیمایش زمینی در مطالعات ارائه شده، سطح دقیقی از میزان جنگل ومرتع ارائه نگردیده است.»

 و در بخش دیگر این گزارش تاکید شده که « شرکت ملی خطوط لوله مخابرات و نفت ایران، طی درخواست هایی مبنی بر انتقال لوله ۱۲ اینچ فراورده های نفتی که از عرصه های جنگلی و غیرقابل دسترسی عبور می نماید به این اداره کل ارائه نموده به طوری که کمیته فنی این اداره کل طی صورتجلسه ای با انتقال لوله در مسیر مورد نظر، در حریم لوله نفت، موافقت نموده است که موضوع از سوی شرکت ملی لوله مخابرات و نفت ایران در حال پیگیری می باشد.»

در انتهای این گزارش که به امضای سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران رسیده، نظر نهایی این کمیته فنی مبنی بر مخالفت صریح در گزارش ها و بررسی های گذشته با پروژه انتقال آب خزر نیز یاداوری شده است:«پروژه انتقال آب خزر به سمنان نیز در سنوات گذشته در صورتجلسه شماره ۶ مورخ ۴/۲/۹۲ و شماره ۴ مورخ ۱/۴/۹۴ کمیته فنی این اداره کل به دلیل تخریب زیاد به جنگل های خزری مورد تایید قرار نگرفت.»

Share