با حکم استاندار گیلان:

سرپرست فرمانداری شهرستان ماسال منصوب شد

با حکم دکتر زارع استاندار گیلان، جعفر صفری، معاون فرمانداری ماسال با حفظ سمت به عنوان سرپرست این فرمانداری منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حکم دکتر زارع استاندار گیلان، جعفر صفری، معاون فرمانداری ماسال با حفظ سمت به عنوان سرپرست این فرمانداری منصوب شد.

گفتنی است محمد جواد عامر فرماندار ماسال که از آموزش و پرورش به استانداری گیلان مامور بود مهرماه به افتخار بازنشستگی نائل شد.

هم اکنون شهرستان های فومن و ماسال با سرپرستی اداره می شوند.

Share