بخشی از سند قانون ممنوعیت ورود و مهاجرت مقامات ایرانی و خانواده‌های‌شان به آمریکا

جدیدترین تحریم اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران که ترامپ پس از سخنرانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل اعمال کرد، قانون ممنوعیت ورود و مهاجرت مقامات ایرانی و خانواده های شان به آمریکا بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جدیدترین تحریم اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران که ترامپ پس از سخنرانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل اعمال کرد، قانون ممنوعیت ورود و مهاجرت مقامات ایرانی و خانواده های شان به آمریکا بود.

این قانون ممنوعیت که متن آن در ۴ صفحه منتشر شده اما در همان بخش های ابتدایی مشخص کرده عطف به گذشته نمی شود و همه آنهایی که پیش از این گرین کارت دارند از چنین قانونی مستثنی شده اند.

آمریکا در شرایطی چنین قانونی را گذاشته که در سال‌های اخیر کمپین هایی چون فرزندت کجاست در داخل ایران به راه افتاده است و همچنین سال‌هاست مسئولین به دلیل قانون منع فعالیت تابعیت دوگانه، اصلا نمی توانند به دنبال گرفتن هر نوع تابعیت یا اقامت ثالث باشند.

البته همواره بحث هایی درباره تحصیل یا زندگی جمعی از فرزندان مسئولان در خارج از کشور وجود داشته که این قانون شامل آنها نمی شود!

Share