احکام بدوی پرونده‌های شعبه بازپرسی بیژن قاسم زاده، بازپرس بازداشت شده بازنگری می‌شود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اگر احکامی در شعبه مرتبط با بازپرس بازداشت شده دادسرای رسانه وجود دارد که در مرحله بدوی قطعی شده و کسی نسبت به آن اعتراض دارد، می‌تواند به رئیس قوه قضائیه مراجعه کند و اگر تشخیص بدهند که خلاف شرع است، با کمیسیون قضایی مکاتبه کنند تا به این موضوع را رسیدگی کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه ملت، در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت بازپرس دادسرای رسانه که در روزهای اخیر به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شده است و همچنین این امر اعتراض فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در پی داشته است که باید احکام صادره از سوی این فرد مجددا بازنگری و مورد بررسی قرار بگیرند، اظهار داشت: اگر احکامی که این بازپرس صادر کرده بودند، به صورت بدوی بوده است؛ طبیعتا، در دادگاه تجدید نظر قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چرا که آن احکام صادره رسیدگی و مورد بررسی واقع شده‌است.

وی در ادامه افزود: اصولا، دادگاه‌ها یک ترکیبی دارند، و وقتی که پرونده‌ای در یک شعبه به آن رسیدگی می‌شود و آن فرضا شعبه بدوی است که به آن اعتراض می‌کنند، بنابراین به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود که به طبع به آن رسیدگی مجدد شده است؛ بنابراین این پرونده‌ها دیگر قابل رسیدگی مجدد نیستند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: اگر احکامی در آن شعبه وجود دارد،که در مرحله بدوی قطعی شده است؛ بنابراین اگر کسی در این رابطه اعتراضی دارد، می‌تواند به رئیس قوه قضائیه مراجعه کند و اگر تشخیص بدهندکه خلاف شرع است، با کمیسیون قضایی مکاتبه کنند تا ما به این موضوع را رسیدگی کنیم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اظهار کرد: ما مکاتباتی را با رئیس قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به این پرونده‌ها انجام می‌دهیم، تا اینکه اعمال ماده ۴۷۷ شود و اما اگر هم قابلیت اعمال ماده ۴۷۶ را داشته باشند، که با دیوان عالی کشور در این باره مکاتباتی را انجام می‌دهیم.

Share