گزارش تصویری گشایش «کتاب اردیبهشت» در رشت

با حضور سروش صحت، هوتن شکیبا و محمد طلوعی سه تن از چهره‌های فرهنگی و هنری کشورمان «کتاب اردیبهشت» در منطقه گلسار رشت گشایش یافت.

با حضور سروش صحت، هوتن شکیبا و محمد طلوعی سه تن از چهره‌های فرهنگی و هنری کشورمان «کتاب اردیبهشت» در منطقه گلسار رشت گشایش یافت.

Share