گزارش تصویری پاکسازی معابر شهری رشت از زباله

برای پنجمین سال متوالی پاکسازی معابر شهری همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به همت اعضای سازمان مردم نهاد سرزمین ایده آل ما، در رشت برگزار شد.

برای پنجمین سال متوالی پاکسازی معابر شهری همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به همت اعضای سازمان مردم نهاد سرزمین ایده آل ما، در رشت برگزار شد.

 

Share