گزارش تصویری سوگواری شب هشتم محرم در رشت

همزمان با شبهای محرم، مردم رشت با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و حضور در دستجات سینه زنی این ایام را پاس داشتند.  

همزمان با شبهای محرم، مردم رشت با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و حضور در دستجات سینه زنی این ایام را پاس داشتند.

 

Share