در بازدید مدیرکل امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان شد:

برای تکمیل پروژه آبرسانی به صومعه سرا ۱۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است

غیاثی در تشریح هزینه های انجام شده گفت: این طرح تاکنون ۳۵۳ میلیارد ریال هزینه دربر داشته و باتوجه به پیشرفت فیزیکی  ۵۴.۵۵ درصدی طرح، برای تکمیل آن ۱۵۷۰میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نعمتی مدیرکل  امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور طی سفر به صومعه سرا از طرح آبرسانی به شهرهای صومعه سرا، فومن وشفت و همچنین ایجاد و تکمیل تاسیسات فاضلاب صومعه سرا بازدید کرد و از نزدیک روند اجرایی پروژه ها را مورد بررسی قرار داد.

غیاثی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در توضیح پروژه های آبرسانی به شهر صومعه سرا گفت: آغاز این طرح  از سال ۷۹ توسط آب منطقه ای گیلان بود که در سال ۱۳۸۶ به شرکت آب و فاضلاب گیلان انتقال یافت و هدف از آن  آبرسانی به شهرهای صومعه سرا، فومن، شفت، تولم شهر و گوراب زرمیخ و روستاهای در مسیر خط انتقال بود.

وی در تشریح هزینه های انجام شده گفت: این طرح تاکنون ۳۵۳ میلیارد ریال هزینه دربر داشته و باتوجه به پیشرفت فیزیکی  ۵۴.۵۵ درصدی طرح، برای تکمیل آن ۱۵۷۰میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

معاون مهندسی و توسعه آبفای گیلان کل مخازن طرح را ۳۷۰۰۰ مترمکعب دانست و افزود: مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی اول صومعه سرا درمدار بهره برداری، مخزن ۱۵۰۰۰ مترمکعبی ماکلوان تکمیل و مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی فومن با پیشرفت ۷۹ درصدی در دست اجرا و مخازن ۲۰۰۰ مترمکعبی واسط و ۵۰۰۰ مترمکعبی دوم صومعه سرا نیز باقیمانده است.

وی اضافه کرد: برای این طرح حفر و تجهیز ۲۰ حلقه چاه پیش بینی شده که ۲۰ حلقه چاه حفر شده و ۱۰ حلقه نیز تجهیز گردیده است و از مجموع ۹۶.۳ کیلومتر خطوط انتقال طرح ۳۰،۶ کیلومتر آن انجام شده است.

غیاثی اعتبارات متوازن ابلاغی از سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ تا کنون مصوب و تخصیص یافته مبلغ ۷۰،۰۰۰ میلیون ریال برای طرح آبرسانی به صومعه سرا و مبلغ ۹۵،۰۰۰ میلیون ریال برای ایجاد و تکمیل تاسیسات فاضلاب صومعه سرا اعلام کرد و توضیح داد: براساس پیوست قانون بودجه درسال ۱۳۹۸ طرح آبرسانی به صومعه سرا دارای مبلغ ۵۶،۵۵۰ میلیون ریال و طرح ایجاد و تکمیل تاسیسات فاضلاب صومعه سرا مبلغ ۹۱،۳۵۰ میلیون ریال اعتبار مصوب دارد.

معاون مهندسی و توسعه آبفای گیلان پروژه های فعال شرکت آب وفاضلاب استان گیلان در بخش آب برای شهرستان صومعه سرا را به این شرح عنوان کرد: خط انتقال آب شفت، شامل اجرای ۱۶ کیلومتر خط انتقال آب بالوله ۳۰۰ و۴۰۰ میلیمتر چدن داکتیل که ازاین میان مقدار ۴ کیلومتر بالوله ۳۰۰ چدن داکتیل اجرا شده است و مبلغ اولیه قرارداد ۱۴،۸۸۲ میلیون ریال بوده است.تکمیل خط انتقال آب صومعه سرا ( آبرسانی به گوراب زرمیخ )شامل اجرای ۲.۸ کیلومتر خط انتقال آب بالوله ۳۱۵ میلیمتر پلی اتیلن که از این میان مقدار ۱.۲ کیلومتر با لوله اجرا شده است و مبلغ اولیه قرارداد ۲۳،۷۵۳ میلیون ریال بوده است.احداث مخزن زمینی ۱۰۰۰۰ مترمکعبی فومن وتاسیسات جانبی شامل احداث مخزن ۱۰۰۰۰مترمکعبی فومن وتاسیسات جانبی که ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مبلغ اولیه قرارداد ۴۳،۴۹۷ میلیون ریال بوده است.

وی در پایان پروژه های آتی سال ۱۳۹۸را اجرای خط انتقال رفت به مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی فومن وهمچنین برگشت از مخزن تا ورودی شهر فومن و تجهیز ۱۰ حلقه چاه باقیمانده طرح و اجرای خطوط جمع آور چاه های مربوطه عنوان کرد.

Share