انتقاد تند حاجی پور از 4 عضو شورا

برای اعضای شورا متاسف هستم | شهر بدون شورا بهتر اداره می‌شود

رئیس شورای شهر رشت تصریح کرد: ۴ جلسه برای پارک آبی تعیین می شود اما اعضا در آن حضور پیدا نمی کنتد و من باید بروم از آنها خواهش و التماس کنم و امتیاز بدهم تا در جلسه حضور داشته باشند.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از حضور ناصر حاج محمدی شهردار رشت در جلسه شورا  ۴ عضو شورا صحن را ترک کردند تا جلسه از رسمیت بیفتد.

امیرحسین علوی، رضا رسولی، فاطمه شیرزاد و بهراد ذاکری ۴ عضو شورا بودند که در مخالفت با طرح پارک آبی صحن را ترک کردند.

اسماعیل حاجی پور در واکنش به آبستراکسیون جلسه شورا با بیان اینکه رشت برای من برای مهم است، گفت: اگر اینگونه است شهر بدون شورا بهتر اداره می شود.

رئیس شورای شهر رشت تصریح کرد: ۴ جلسه برای پارک آبی تعیین می شود اما اعضا در آن حضور پیدا نمی کنتد و من باید بروم از آنها خواهش و التماس کنم و امتیاز بدهم تا در جلسه حضور داشته باشند.

وی افزود: همین کارها را کردند که شهر عقب افتاده است، من برای همکاران شورایی خود متاسف هستم.

حاجی پور گفت: مردم شاهد باشند ریش سفیدان شورای شهر رشت از همکاران شورایی خود خواهش کردند. شما به دنبال چه هستید؟ به دنبال تخریب رمضانپور، عاقلمنش و بنده هستید؟! اگر منظورتان این است که من بروم، من می روم اما بیایید کار کنید. دیگر سکوت نخواهم کرد.

رمضانپور نرگسی نیز در ادامه جلسه گفت: بنده واقعا نمی دانم نظر همکاران شورایی من در مورد این پروژه چیست ؟

وی افزود: با عدم همکاری اعضای شورا این سرمایه گذاری خوب در رشت عملا به یک ماه دیگر موکول می شود.

Share