آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه علوم پزشکی مـازندران+ جزئیات

دانشگاه علوم پزشکی مـازندران درنظر دارد تعداد ۲۵۱ نفر از افراد واجد شرایط را برابر مفاد آگهی به صورت قراردادی از طریق برگزاری امتحان کتبی(عمومی و تخصصی) و انجام مصاحبه برای تمامی مشاغل به استثناء پزشک متخصص و منشی بخش برابر شرایط و ضوابط بکارگیری نماید. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دانشگاه علوم پزشکی مـازندران درنظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۹۹۳۰/۲۰۹/د مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶  و شماره ۱۵۷۹/۲۰۹/د مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای تحت پوشش در مشاغل مختلف به تعداد ۲۵۱ نفر از افراد واجد شرایط را برابر مفاد آگهی به صورت قراردادی از طریق برگزاری امتحان کتبی(عمومی و تخصصی) و انجام مصاحبه برای تمامی مشاغل به استثناء پزشک متخصص و منشی بخش برابر شرایط و ضوابط بکارگیری نماید.

شرایط عمومی پذیرش داوطلبان:

۱-۱- داشتن تابعیت ایران

۲-۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳-۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴-۱- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی(برای آقایان)

۵-۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۶-۱- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

۷-۱- دارا  بودن مدرک تحصیلی معتبر

۸-۱- داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن بکارگیری می­شوند(طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار دانشگاه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی).

۹-۱- داشتن حداقل ۲۰ سال و حداکثر۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی؛ کارشناسی و  کارشناسی ارشد و داشتن حداکثر ۴۵ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و بالاتر.

متقاضیان واجد شرایط موظفند از روز شنبه مورخ ۱۶/۰۶/۹۸ لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۶/۹۸ به سایت اینترنتی به نشانی www.mazums.ac.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان و سایر موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده است در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آزمون در سه منطقه استان(شهرستانهای تنکابن، آمل و ساری) برگزار خواهد شد که داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی می­بایست نسبت به انتخاب محل آزمون اقدام نمایند.

جهت مطالعه و دانلود آگهی استخدام کلیک نمایید

Share