صورت‌های مالی سازمان منطقه آزاد انزلی مورد تأیید قرار گرفت

صورت های مالی سازمان منطقه آزاد انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ مورد تأیید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور اعضای کارگروه تخصصی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق، مدیر امور مجامع و حسابرسی دبیرخانه و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران سازمان، تأیید شد.

در ابتدا رضا مسرور گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد، وی با برشمردن اقدامات سازمان در راستای اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده برای مناطق آزاد اقدام به بیان نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، ایجاد زیرساخت های اساسی، رونق فضای کسب و کار و اشتغال منطقه نمود.

اعضای کارگروه تخصصی ضمن تشکر از ارائه گزارش، نظراتی جهت بهبود مستمر فعالیتها و اقدامات آتی سازمان ارائه نمودند.

سپس گزارش سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمان تحت عنوان اظهار نظر مطلوب قرائت شد.

Share