اعتراض خانواده نجفی به صدور حکم قصاص | باید به نحوه اصابت گلوله بیشتر توجه شود

علیرضا ببری، داماد محمدعلی نجفی پس از اعلام حکم قصاص نفس نجفی، اظهار کرد: به صدور حکم اعتراض داریم و به زودی اعتراض خود را به مراجع قضائی اعلام می کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از برنا، حکم قصاص نفس محمدعلی نجفی از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.

علیرضا ببری، داماد محمدعلی نجفی پس از اعلام این خبر، اظهار کرد: به صدور حکم اعتراض داریم و به زودی اعتراض خود را به مراجع قضائی اعلام می کنیم.

وی در خصوص علت اعتراض  به حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری استان گفت: یکی از موارد مورد بحث نحوه اصابت گلوله است. طبق نظر کارشناسان، گلوله کمانه کرده و به شکل دفورمه از بدن مقتوله خارج شده است و از مصادیق قتل شبه عمد محسوب می شود که به نظر باید به نحوه اصابت گلوله بیشتر توجه شود.

وی تاکید داشت: کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل محمدعلی نجفی در جلسه سوم دادگاه به قصد رسیدگی تخصصی‌تر، درخواست تیم کارشناسی اسلحه شناسی داشتند که به این درخواست به دلایلی نامشخص بی‌توجهی شده است.

وی در خصوص احتمال رضایت اولیادم در این پرونده اینگونه توضیح داد: صحبت هایی شده است. ترجیح می دهم در حال حاضر در این خصوص صحبت نکنم، ان‌شاءلله به وقتش توضیح خواهیم داد. تنها تاکید می کنم که خانواده نجفی تاکنون با خانواده استاد در خصوص رضایت وارد صحبت نشده اند و افراد دیگری به ماجرا ورود کرده اند و صحبت‌ها برای دریافت رضایت از خانواده استاد تمام شده است.

Share