فوت سارق سیم برق در صومعه‌سرا

سرهنگ رضا کوهستانی، فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا اظهار داشت: مردی ۳۰ساله هنگام سرقت سیم برق در صومعه سرا بر اثر برق گرفتگی جان باخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مردی ۳۰ ساله هنگام سرقت سیم برق در صومعه سرا براثر برق گرفتگی جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت: مردی ۳۰ساله دیشب هنگام سرقت سیم برق در روستای پشتیر این شهرستان دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

سرهنگ رضا کوهستانی افزود: جسد این سارق به سردخانه بیمارستان امام خمینی صومعه سرا منتقل شد.

Share