فروش سفته‌های جدید از فردا آغاز می شود

سفته های جدید که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است از فردا (۱۱ تیرماه) در شعب بانک ملی ایران عرضه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سفته های جدید که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است از فردا (۱۱ تیرماه) در شعب بانک ملی ایران عرضه می شود.

سفته‌های جدید در شعب بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل از فردا عرضه می‌شود، فروش این سفته‌ها به موازات سفته‌های قبلی انجام خواهد شد.

سفته‌های جدید نسبت به نمونه قبلی از نظر ظاهری با تغییراتی همراه است.

بانک ملی اعلام کرد سفته‌های قدیمی همچنان دارای اعتبار هستند.

Share