خبر خوش برای کارمندان دولت

تصویب احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی برای تمامی کارمندان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی برای تمامی کارمندان دولت لحاظ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با خانه ملت در تشریح دستور کار روز یک شنبه، ۲ تیرماه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست امروز کمیسیون مطرح و تصویب شد، گفت: طبق این مصوبه ارتقای مدرک تحصیلی تمامی کارمندان دولت اعم از فرهنگیان و غیره در دوران خدمت آنها در صورت کسب مدرک تحصیلی بالاتر لحاظ می شود البته این ارتقا در مراحل به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی شود و در صورت نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی طرح اصلاح ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست امروز افزود: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته این طرح برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد.

ایرادات طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی رفع شد

عزیزی یادآور شد: طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی اعاده شده از سوی شورای نگهبان به منظور رفع ایرادهای مجمع تشخصیص مصلحت نظام بررسی و با همکاری اعضا ایرادات آن رفع شد.

Share