طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان؛

رئیس جدید دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان منصوب شد

با توجه به برگزاری انتخابات ریاست دانشکده علوم پایه و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسین پناهی عضو هیأت علمی گروه فیزیک به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با توجه به برگزاری انتخابات ریاست دانشکده علوم پایه و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر حسین پناهی عضو هیأت علمی گروه فیزیک به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از وی دکتر حسین روحی عضو هیأت علمی گروه شیمی عهده دار این مسئولیت بود.

Share