درخواست صدور، تجدید و تمدید دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی به‌صورت غیرحضوری

با هدف تحقق اشاعه خدمات الکترونیک بمنظور افزایش رضایتمندی، تسریع در پاسخگوئی و کاهش هزینه های مراجعین، درگاه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی eservices.tamin.ir عملیاتی و فاز اول آن به بهره برداری رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با هدف تحقق اشاعه خدمات الکترونیک بمنظور افزایش رضایتمندی، تسریع در پاسخگوئی و کاهش هزینه های مراجعین، درگاه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی eservices.tamin.ir عملیاتی و فاز اول آن به بهره برداری رسیده است.

بر اساس این گزارش استفاده از خدمات متنوع سامانه مذکور، منوط به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری بوده لیکن آندسته از مخاطبینی که قبلاً برای سایر خدمات غیرحضوری نظیر مشاهده اینترنتی سوابق ثبت نام نموده و حساب کاربری آنها ایجاد گردیده نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.

همچنین در این مرحله برخی از خدمات حوزه نامنویسی که مراجعین بیشتری به واحدهای اجرایی و کارگزاریها داشته و ارائه غیرحضوری آنها موجب تقویت رضایتمندی متقاضیان می گردد مد نظر قرار گرفته و اموری همچون؛ دریافت درخواست های مربوط به خدمات دفترچه درمانی (صدور اولین بار، تجدید و تامین اعتبار دفاتردرمانی بیمه شدگان و مستمری بگیران “اصلی و تبعی”)، استعلام اطلاعات هویتی و شماره تامین اجتماعی، استعلام آخرین رابطه بیمه پردازی، استعلام برخورداری از حمایت درمانی و همچنین خدمات سابقه شامل نمایش سابقه (مشاهده کلیه سوابق، سوابق تلفیقی و ریز دستمزد بعد از سال ۸۶)، اعتراض به سوابق (اعتراض به سابقه دارای کسری کارکرد یا اشکال، اعتراض به سوابق ناموجود)، عناوین شغلی، میانگین دستمزد دوسال آخر قابلیت ارائه دارد.

Share